Vážení rodiče, zveme vás na další besedu

Vážení rodiče,

zveme vás na druhou besedu z cyklu, který pro vás připravujeme. Lektorkou bude opět Mgr. Svatava Vyhlídalová z Olomouce, která s námi bude hovořit na téma „Proč mají některé děti potíže s učením?“

„Rodiče poznají první příznaky poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…). Budou upozorněni na to, že včasná diagnostika je základem pro další výchovu dítěte. Lektorka předá rodičům náměty a praktické postupy, které pomohou při zvládání učiva ve škole. Rodiče tím předejdou vzniku možných problémů.“

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014 od 15:30  v aule naší školy. Vzhledem k vysokým nákladům budeme vybírat symbolické vstupné 50,- Kč za osobu/rodinu. Zbytek nákladů bude hradit samozřejmě škola.