Rozpočti si to!

Projektový den Rozpočti si to! na 1.stupni je zábavný herní program pro děti 4.-5. třídy.

Časově je koncipován do jednoho vyučovacího dne. Děti jsou rozděleny do týmů po čtyřech. Každý tým představuje jednu dospělou osobu, konkrétní charakteristiku si vytvoří v rámci hry za pomoci lektorů. Smyslem programu je rozvinout finanční gramotnost dětí, prakticky je seznámit se základy domácího hospodaření, ukázat jim, kolik co stojí, co všechno musí jedna dospělá osoba zaplatiti, jakým způsobem se sestavuje osobní rozpočet a proč je potřeba si budovat finanční rezervu – spořit si. Na závěr herního programu si týmy vzájemně představí své postavy a odnesou si odměnu za vykonanou práci. Princip hry není soutěžní, chceme, aby si každé dítě odneslo odměnu za to, že bylo ve hře aktivní.

Projekt byl v naší ZŠ uskutečněn za finanční podpory MAS Hrubý Jeseník