Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude letos delší než obvykle, protože žáci mají kvůli epidemii koronaviru a zavřeným školám horší podmínky přípravy. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později – 9. června. O termínu informoval ministr školství Robert Plaga (ANO).

Termín podle ministra odpovídá harmonogramu, jak ho ministerstvo nastínilo v polovině dubna. Díky dobrému vývoji epidemie se mohou deváťáci vrátit k přípravě na přijímací zkoušky 11. května do škol.

Zdroj: https://www.lidovky.cz

Sdělení MŠMT

Pondělí 4. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci 9. roč., v souladu s nařízením vlády připravujeme možnost dobrovolné docházky žáků 9. roč. do školy od 11.5.2020 za účelem „přípravy na přijímací zkoušky“. Než budeme mít od Vás závazná stanoviska (počty žáků) vyjádřená vyplněním formuláře, a to nejpozději do čtvrtku 7.5.2020, nemůžeme zatím nic přesného sdělit. Po vyhodnocení informací od vás vše upřesníme a zveřejníme na webu. Počítáme však s tím, že budeme otevírat 2-3 skupiny žáků 9. roč., které čekají „přijímačky“. Skupiny by chodily do školy 2x týdně tak, aby se žáci nepotkávali, jedna skupina Po + St, druhá Út + Čt, vždy od 08:00 do 12:00. Čas může být ke 25.5.2020 posunut (např. 08:30 v souvislosti s provozem skupin dětí 1. stupně). Oběd ve ŠJ pro žáky nejsme schopni zajistit, snad až od 25.5., kdy už bude jídelna v provozu po výměně oken (termín 11.5. stavbaře i nás zaskočil). Žák musí být přihlášen a zahájit docházku hned v první den výuky (11. či 12. 5), pozdější přihlášení není možné. Žáci musí mít každý den přípravy alespoň 2 roušky + igelitový sáček na odložení použité roušky, musí dodržovat veškerá mimořádná hygienická opatření (rozestupy 2 m, neshlukovat se, používat mýdlo, dezinfekci…). Při nástupu 1. den odevzdá žák u vchodu do školy „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem (ne starší, jak 3 dny!). Zde je také uvedeno vymezení osob s rizikovými faktory. Bez tohoto nebude do školy vpuštěn! Vzor Čestného prohlášení a podrobnější informace vč. Metodiky z MŠMT najdete na školním webu http://zsbrok.cz/informace-k-znovuotevreni-skol/ . Čestné prohlášení si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit, také je možné text přepsat rukou na obyčejný papír a podepsat. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů uvedených v „prohlášení“ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Žáky při „přípravě“ budeme evidovat, je nutné je řádně omlouvat. Bude-li žák vykazovat známky nemoci, bude ihned izolován a rodiče si ho neprodleně převezmou. Vzhledem k probíhající rekonstrukci je nutno dbát zvýšené opatrnosti ve škole i v jejím okolí, nevstupovat do zakázaných prostor. Samozřejmostí je přezouvání, šatny budou vyčleněny ne pro třídy, ale pro konkrétní skupiny žáků.

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy + další vyučující 9. roč.