Projektový (tý) den ZELENINA ve IV. B

Jednotlivé druhy zeleniny, které si děti přinesly, posloužily jako předloha při modelování, ale také při třídění zeleniny podle druhů. V hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností či přírodovědy nic ojedinělého, ovšem své uplatnění našly i v hodině českého jazyka, kdy jsme psali jejich názvy a pak je řadily dle abecedy, docvičili jsme si učivo o slovech nadřazených, podřazených nebo k nim hledali slova příbuzná. Své uplatnění měly i v hodině matematiky – počítali jsme je podle druhů, jednotlivé kusy měřili a učili se vytvářet a chápat smysl grafů. Když dosloužily, neskončily v odpadkovém koši, ale jako laskomina lesních zvířátek.