Přijímačky – informace

Milí vycházející žáci, rodiče, zákonní zástupci,

protože vzhledem k současné situaci došlo k některým závažným změnám v přijímacím řízení, chtěla bych vás o nich informovat.

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne zahájení školní docházky.

Konkrétní termín stanoví ministerstvo

Uchazeč skládá přijímací zkoušku pouze jednou, a to na škole, kterou na přihlášce uvedl na prvním místě. Výsledek se pak posílá i na druhou školu.

Přijímací zkoušku vyhodnocuje jako doposud Centrum, které do 7 dnů zašle výsledek řediteli příslušné střední školy. Ten pak den nato, tedy 8. den po konání zkoušky, zveřejní výsledky na webu školy.

Tam, kde se přijímací zkouška nekoná, tedy u oborů s výučním listem, mohou ředitelé škol zaslat výsledky přijímacího řízení i dříve.

Zápisový lístek žák odevzdá do 5 pracovních dnů od doby, kdy byly na webu školy zveřejněny výsledky (zápisový lístek obdrží žák ve své základní škole, tedy u nás).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné, důvodem je urychlení procesu přijímání. Ředitel střední školy sám bude moci přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat (mailem, ELKOU nebo se můžeme spojit telefonicky).

Doufám, že tyto nelehké chvíle společně zvládneme.

Alena Buráňová

GRAFICKÉ SCHÉMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

METODIKA MŠMT

647 návštěv celkem 2 návštěv dnes