Přijímačky – důležité informace

Bez názvu-1

P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í   2019

důležité termíny a informace

do 25.1. vycházející žáci odevzdají výchovné poradkyni podklad pro vyplnění přihlášky

4.2. obdrží žáci vyplněné přihlášky, každý žák může mít dvě přihlášky

Nejpozději 1.3. odešle žák přihlášky (doporučeně, nebo odevzdá osobně v kanceláři zvolené školy). Žáci, kterých se to týká, nezapomenou přiložit Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

12.4. a 15.4. proběhnou jednotné přijímací zkoušky (12.4. koná žák zkoušku na škole, kterou si na přihlášku uvedl na 1. místě; oba výsledky jdou do Centra, kde budou vyhodnoceny a žákům se počítá lepší výsledek, který je odeslán na obě školy)

Do 30. 4. bude žák vyrozuměn, zda byl na školu přijat. Přijetí je zveřejněno na webových stránkách školy, o nepřijetí je žák informován doporučeným dopisem.

Žák je přijat – do 10 dnů od zveřejnění informace o přijetí odevzdá na školu, na které chce studovat, zápisový lístek (osobně nebo doporučeným dopisem).

Žák není přijat – proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se může uchazeč odvolat, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud ovšem žák nesplní podmínky přijímacího řízení, nemůže si podat odvolání. V tom případě využije škol, které pořádají 2. kolo přijímacího řízení (informace získá u výchovné poradkyně).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK – vydává žákům naše škola, a to nejpozději do 10. dubna 2019.

Zpracovala: Alena Buráňová

 

 

561 návštěv celkem 1 návštěv dnes