Práce s počítačem seniory baví

Město Bruntál uspořádalo ve spolupráci se ZŠ Okružní Bruntál kurz základů práce na počítači určený pro seniory.

Zájem předčil očekávání, patnáct míst bylo naplněno během pár dní, na některé se ani nedostalo. Nejstarší účastnici bylo úctyhodných 80 let, nejmladší pak „pouhých“ 60 let.

Lektoři Mgr. František Mrtvý a Mgr. David Pizur v učebně školy ve dvou dvouhodinových blocích seniory naučili především vyhledávat na internetu informace a používat e-mailovou poštu, což jsou znalosti, které v běžném životě užijí nejvíce. Pro velký zájem bude kurz pro začátečníky realizován ještě jednou, a to ve dnech 16.10.2017 a 23.10.2017, vždy v době od 15.30 hodin do 17 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na něj dopředu přihlásit na telefonních číslech 554 706 145, 725 345 513 nebo na e-mailu: pavla.sohrova@mubruntal.cz. Kurz je hrazen z rozpočtu města, tudíž pro zájemce bezplatný.

Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí Oddělení sociálních služeb, Odbor sociálních věcí, Městský úřad Bruntál

Fotografováno dne 5. června 2017.