Poznačte si, prosím

Podrobnější info k besedě s pracovnicí KHS („hygieny“) MVDr. Michaelou Pavelkovou, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých. Zahájení: ZŘŠ. Název: „Zdraví našich dětí“ (stravování, zdravý životní styl, pohybové aktivity, výsledky studií, držení těla, vši…)