Náplň práce třídních důvěrníků

Každá třída má 2 třídní důvěrníky, kteří ji zastupují na jednáních spolku Čtverka Bruntál, z.s. Třídním důvěrníkem může být rodič žáka dané třídy.

Úkoly třídního důvěrníka

• Účastnit se schůzek třídních důvěrníků – cca 1 x za 2 – 3 měsíce (v období příprav školního plesu jsou schůzky častější – dle časových možností).
• Rozhodovat o využití a rozdělení peněz ze spolku (příjmy spolku představují příspěvky žáků a výtěžek školního plesu) – na začátku 1. a 2. pololetí se na schůzce třídních důvěrníků projednávají požadavky pedagogických pracovníků školy na financování různých aktivit žáků – odborné exkurze, výukové pomůcky, sportovní aktivity, výtvarné potřeby pro školní družinu, apod.
• Školní ples – organizace před plesem, výzdoba, tombola (shánění sponzorů, balení a příprava cen), obsluha šatny, barů a kavárny, příprava občerstvení, úklid – každý se zapojuje dle svých možností, jakákoli pomoc je před plesem i při něm velkým přínosem. Dosavadní přípravný tým ocení své rozšíření a obohacení o další členy.