Podívejte na naše krásné košíky

vzkazují ti, kteří si je u p. uč. Sedlákové dokázali vyrobit…