Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 14.6.2016 pozvala Městská knihovna v Bruntále naše prvňáčky a jejich rodiče do auly Petrina.


Za zvuku fanfáry vešel král, kterému královna představila třídu I.B a jejich paní učitelku.
Poté děti přečetly úryvek neznámého textu, čímž prokázaly svou čtenářskou dovednost a samotný král je žezlem pasoval na čtenáře. Od královny žáci obdrželi památeční medaili, záložku do knihy a diplom.
V závěru slavnostního aktu naši prvňáčci předali panu králi vlastnoručně namalovaný obrázek ze své oblíbené knihy.

Zapsala: Vlastimila Procházková, tř. uč. I.B