Osmákům vysvětlili situaci na trhu práce

Návštěva u našich osmáků

Tento měsíc proběhly v osmých ročnících již tradiční besedy s pracovnicí Informačně poradenského střediska (IPS) Úřadu práce v Bruntále.

Paní Jana Ondrášková seznámila naše osmáky s činností IPS. Informovala je také o síti středních škol, studijních a učebních oborech a podmínkách přijímacího řízení.

Také žáky seznámila se situací na trhu práce v našem regionu i v celé ČR a s možností uplatnění absolventů.

Žáci si udělali představu i o kontaktních pracovištích úřadu práce a jeho službách. Nabídla také možnost bezplatného poradenství při volbě povolání, která naše osmáky čeká v příštím roce.

Na závěr ochotně zodpověděla dotazy žáků.

Mgr. Alena Buráňová