Od středy 11.11.2020 vaříme

Školní jídelna v provozu od středy 11.11.2020 včetně.
– Každý se musí sám přihlásit přes www.strava.cz (jako vždy, když si vybíráte – objednáváte oběd). Nikdo nejsme nahlášeni hromadně!
– Cizí strávníci od 11:30 do 12:00 (oběd možno sníst v jídelně nebo si vzít do jídlonosiče) 
– Žáci od 12:00 do 14:00 (v jídelně nebo si mohou vzít do jídlonosiče)
– Povinnost dodržovat zpřísněná pravidla: dezinfekce, rozestupy, 2m mezery mezi židlemi…
– Cena zůstává stejná
– Možnost chodit na obědy i jen v některé dny