O vzdělávací kurzy pro seniory je obrovský zájem

Město Bruntál uspořádalo v říjnu 2017 ve spolupráci se ZŠ Okružní Bruntál kurz základů práce na počítači, určený pro seniory, který byl v letošním roce v pořadí již druhým kurzem. Světem počítačů provázeli lektoři Mgr. David Pizur a Mgr. František Mrtvý.

Opět byla učebna výpočetní techniky naplněna seniory, kteří chtějí aktivně využívat počítačovou techniku k získávání informací i komunikaci se svými blízkými. Průměrný věk účastníků byl 70 let, ve skupině byli zastoupeni muži i ženy.

Foto z PC kurzu 23.10.2017

image1
Na dva kurzy pro začátečníky bude navazovat kurz pro mírně pokročilé, zájem o něj natolik předčil očekávání, že je v tuto chvíli již zcela kapacitně naplněn a není možné se do něj přihlásit. Všechny kurzy byly hrazeny z rozpočtu města, tudíž pro účastníky bezplatné.