Naši nejstarší žáci podali ruce těm nejmenším

…i takový byl náš první den ve škole – 1. září 2016 jsme se slavnostně přivítali…