Naši deváťáci mají ve finanční gramotnosti nadprůměrné výsledky

Testování FINANČNÍ GRAMOTNOSTI pomocí srovnávacích testů KALIBRO ukázalo, že mnozí naši deváťáci výborně uspěli v oblasti finančních znalostí.

Žáci chápou, že rozumět penězům bude pro ně osobně v životě hodně důležité a karamboly se tady tvrdě nevyplácí. Proto je tomuto tématu v občanské výchově věnována značná pozornost.

Nemělo by se jim tedy například stát, že se hloupě zadluží, pochopili také insolvenční řízení. Nejsou naivní, aby netušili zrádnost reklamy. Past rychlých půjček je tak snad mine. Žijí v tržním kapitalismu a ví o tom.  Nepodepíší nic, čemu nerozumí. Zvládnou si udělat rozpočet a viděli, co je bude stát bydlení. Vědí, co dělat, aby jim vůbec vznikl nárok na důchod a co je vyměřovací základ. Nebudou riskovat práci bez smlouvy a peníze na ruku, protože chtějí ve stáří důchod. To, že někdo chce na jejich úkor protizákonně ušetřit na daních, nebude pro ně argument. Chápou rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Pochopili, že stát má na daně nárok a co všechno z nich hradí. Ví, co bude následovat, když nebudou odvádět zdravotní pojištění a kdy to naopak nemusí řešit. Poradí si s kalkulací hypotéky, nepřekvapí je však krvavý úrok. Rozumí výhodám zaměstnaneckého poměru, ale znají i benefity osoby samostatně výdělečně činné. A tak dále a tak dále…

Dnes je to mimořádně důležité a člověka opravdu bolí, když udělá chyby ve světě peněz. Proto se tomu tolik věnujeme, protože chceme, aby naši žáci byli těchto bolestných chyb z neznalosti a naivity (pokud možno) ušetřeni.

Mgr. David Pizur