Naši absolventi jsou úspěšní. Jsme pyšní na geodetku Radku i Jirku

Znáte ten pocit, když jste na někoho pyšní? My ano! Radka Balušková, která u nás studuje třetím rokem obor Geodézie a katastr nemovitostí se umístila na 1. místě v oboru Geologie a geografie v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

Její práce „Pocitová mapa města Bruntál“ shrnuje a objasňuje práci při sběru dat a zpracování pocitových map pro město Bruntál. Během práce, která trvala několik měsíců, dokázala, že je schopna komunikovat s vedením města i občany, pracovat systematicky, samostatně, zpracovat sebraná data v geografických informačních systémech a prezentovat je v podobě, která je čitelná a užitečná. Prvotní zkušenosti žákyně získala při pořizování dat pro pocitové mapy města Opavy.

Jsme zvyklí v mapách vidět přírodní i člověkem vybudované objekty. Zobrazení pocitů z místa v mapě, je novým fenoménem. Jedná se o příkladnou aplikaci geoinformatiky v praxi. Geoinformatika je jedním z oborů, kterým se naši studenti geodézie zabývají.

Práce Radky Baluškové má nejen výše popsaný rozměr praktický, ale i citový. Žákyně pracovala pro své rodné město Bruntál, aby bylo lepší nejen pro ni, ale všechny jeho obyvatele a návštěvníky.

Děkujeme Mgr. Jiřímu Pánkovi, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, za přínosné konzultace a pomoc.

Jiří Marek oceněn mezi 25 nejlepšími žáky středních škol Moravskoslezského kraje!

V prostorách Gongu v Ostravě ve čtvrtek 9. listopadu 2017 zástupci kraje slavnostně vyhlásili a ocenili nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017. Mezi nimi byl oceněn také náš student Jirka Marek a to za své úspěchy v oboru stavebnictví za školní rok 2016/17. Jirka zvítězil v celostátním kole soutěže „Život pod střechou“ se svým návrhem smuteční síně pro obec Světlá Hora, kde bydlí.

Hlavní myšlenkou je vytvoření příjemného a důstojného prostředí pro poslední rozloučení pozůstalých se zemřelými. Současná smuteční síň ve Světlé Hoře nesplňuje požadavky, ať už z hlediska estetického tak i technického. To vedlo k vytvoření projektu nové smuteční síně, která by měla znovu oživit jižní část hřbitova a obzvláště pak doplnit poněkud nezajímavou část obce o zajímavý architektonický prvek. Ústředním motivem je mytologický námět stromu života symbolizující nesmrtelnost, znovuzrození, naději nových začátků. Smuteční síň ale není nijak narušena striktními náboženskými symboly. Jako neutrální půda je určena pro lidi bez rozdílu vyznání. Objekt zaujímá tvar pomyslné „šipky“ směřující k ústřednímu motivu stromu. Atmosféru hlavní části dotváří zužující se stěny a snižující se strop.
Hlavní hmota objektu je tvořena sendvičovou konstrukcí doplněna o lehký obvodový plášť tvořený z dřevěných svislic z modřínového dřeva. Zbývající část objektu – vystavení zesnulého, tvořena menší, méně výraznou, hmotou z pohledového betonu. Příhodné umístění pozemku zároveň také nabízí nádherná panorama s výhledem na pohoří Jeseníků s nejvyšší horou Moravy – Pradědem.

Vítěze soutěže ocenil Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství, spolu s vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu MSK PaedDr. Liborem Lenčem.

SMUTEČNÍ SÍŇ – UKÁZKA NÁVRHU

DOPIS 

ocenovani20172files