III.A u myslivců

25.9.2017 se žáci III.A účastnili mysliveckého dopoledne, kde byl pro ně připraven bohatý program.

Zopakovali si zvířata žijící v lese, prohlédli si paroží jelena, daňka, rohy muflona……. , přiřazovali stopy k živočichům, pojmenovávali jehličnaté, listnaté stromy, luštili křížovku a venku byly připraveny různé hry. Velký dík patří mysliveckému spolku v Bruntále a
paní Ing. Karle Hynštové