Myslivec Kája v hodině prvouky v I.A a v I.B

Dne 20.11.2015 přišel mezi prvňáčky myslivec „Kája“. Předal nám spoustu informací o lesní zvěři.

Žáci sledovali lesní živočichy na videozáznamu, prohlédli si ukázku parohů, stop, naučili se pojmenovávat jednotlivé části těla po „myslivecky“…. ).

Děti si nové poznatky vyzkoušely i na pracovním listu.

Fotografie vám přiblíží atmosféru ve třídě.

Velké poděkování patří Ing. Karle Hynštové.

Sylvie Dluhošová, Vlastimila Procházková