Mezigenerační setkání aneb „Nerozlučná přátelství několika generací“

Život nám byl dán a po nějaké době nám bude zase odebrán.

Není to nespravedlivé, není to smutné, je to jen realistické. Mezi tím jsme nuceni žít a doprovází nás starosti i krásy, ale hlavně všudypřítomný čas.

Ten nás mění v lepší i v horší lidi. Stáří je částí života, které se většina lidí bojí. V dnešní době se možná není čemu divit, protože to skutečně často pro mnohé seniory bývá složité období. Lidé, kteří se na svět i na život dívali více méně optimisticky, se daleko lépe smiřují s přibývajícími léty a dokáží na tomto životním období hledat i pozitiva.  

Staří lidé mohou také zužitkovat své dovednosti a znalosti nasbírané během života a předávat je nenásilnou formou mladé generaci. „Babičky a dědečkové nemusí být jenom hlídacími prarodiči vnoučat, ale kromě rodičů i dalšími vzory, od kterých se děti mohou něco naučit, dozvědět či okoukat. Stáří je také čas, který si můžeme užít s radostí a podle svých představ….

I my bychom se rádi něco naučili, a proto se pravidelně scházíme na tzv. „mezigeneračních setkáních“. Společně s námi se akce účastní také děti z MŠ Okružní, studenti ze SPŠ a OA, senioři z Domova Pohoda a také aktivní senioři.

Setkali jsme se již mnohokrát, a tak bychom se s vámi rádi podělili o zážitky a fotografie z těchto akcí. Fotogalerie je rozdělena na zimní a navazují letní část.

Naše děti si každé setkání vždy náramně užívají. A nejen děti. Také my “dospěláci“ se moc těšíme na společné chvíle strávené v kruhu milých a usměvavých přátel.

I.Radílková Kašpaříková, H. Crhová, M. Kučerová a děti z II.A

…a takto jsme tvrdě usnuli…:-)