OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU
MATEMATIKA NANEČISTO 2014
CELISTVÉ VÝRAZY
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY TEST
LOMENÉ VÝRAZY
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY S PROMĚNNOU
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – PŘÍPRAVA
LOMENÉ VÝRAZY_2
MATEMATIKA NANEČISTO (2011_2013)
CVIČNÉ TESTY_SCIO
ÚPRAVY LOMENÝCH VÝRAZŮ_PŘÍKLADY
PRACOVNÍ LISTY_LOM.V.
PRACOVNÍ LIST_LOM.V.2
VSTUP DO TESTOVÁNÍ SCIO

instrukce pro žáky 1
instrukce pro žáky 2

TEST_CERMAT_2012
ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI
KOMBINOVANÉ LOMENÉ VÝRAZY A ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI
SOUSTAVY ROVNIC O DVOU NEZNÁMÝCH
SLOVNÍ ÚLOHY – SPOLEČNÁ PRÁCE
OPAKOVÁNÍ PÍSEMKA
MATT a HURRY_2014
SCIO_2012_2013
SLOVNÍ ÚLOHY NA POHYB
SLOVNÍ ÚLOHY KONCENTRACE
SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ SOUSTAVOU ROVNIC
SLOVNÍ ÚLOHY – SPOLEČNÁ PRÁCE
LINEÁRNÍ FUNKCE 1
LINEÁRNÍ FUNKCE 2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – PŘÍPRAVA 2
ZKUŠEBNÍ TEST CERMAT ÚNOR 2015
TEST_A
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY_1_DUBEN_2014
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY_2_DUBEN_2014
TEST_M9_CSI
DESATERO K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
CVIČNÝ TEST CERMAT
SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH CERMAT
TESTOVÁNÍ ČŠI
ŘEŠENÍ NEROVNIC
MATEMATIKA_6. ROČNÍK_DESETINNÁ ČÍSLA
DĚLITELNOST SLOVNÍ ÚLOHY
MATEMATIKA_SHRNUTÍ
KLOKAN 2015
ÚHLY A JEJICH MĚŘENÍ
KLOKAN 2014
PYTHAGORIÁDA
TROJÚHELNÍKY
TROJÚHELNÍKY_2
CELÁ ČÍSLA
ZLOMKY_1_7. ROČNÍK
ZLOMKY_2_7.ROČNÍK
M8_operace s čísly, slovní úlohy, procenta
Klíč_ operace s čísly…
 Cvičný test didaktis 2016 s řešením- operace s čísly…
MATEMATIKA_DIDAKTICKÝ TEST_1
MATEMATIKA_TEST_CERMAT_1-TERMÍN