Maminky byly překvapené, jak jsme už velcí

Ve čtvrtek 19.5.2016 pozvali žáci III.B své maminky, další členy rodiny a přátele školy do naší tělocvičny, aby předvedli, co se ve škole naučili a u té příležitosti popřáli maminkám k jejich svátku.

Program byl bohatý, děti předvedly své pohybové a hudební dovednosti, zahrály divadlo v anglickém jazyce. Byly velmi šikovné a zaslouží si pochvalu.

Poděkování patří celému organizačnímu týmu: p. vych. Lukeštíkové, p. uč. Kerhartové, p. uč. Osobové a p. uč. Šarmanové, dále děkujeme p. vychovatelce Škárkové a Zlámalové za půjčení rekvizit.