Kouzla podzimu

jsme si užili v družince paní vychovatelky Ivety R. Kašpaříkové…