Konference žákovských parlamentů

Dostala jsem za úkol vám přiblížit konferenci ŽK v Ostravě.

Začnu tím, že nás seznámili s programem. První bod bylo uvítání všech škol. Další bod bylo chodit od stanoviště ke stanovišti a odpovídat na položené otázky, samozřejmě u každého stanoviště byly jiné. Informace, které jsme řekli, se psaly na velký papír. Po vyřešení a sepsaní se daly dohromady informace, které byly důležité. Potom se nápady přednesly a prezentovaly, aby všichni věděli, co se děje nejvíc. Tato konference byla velkým přínosem. Odnesli jsme si spoustu zajímavých nápadů, které chceme určitě vyzkoušet na naší škole.

Sabina, člen rady