Jubilejní desátý ples

V pátek dne 31. ledna 2020 uspořádalo sdružení rodičů „Čtverka Bruntál, zapsaný spolek“ ve spolupráci se Základní školou Bruntál, Okružní již desátý!! 👍 společenský ples.

Opět se uskutečnil v překrásně vyzdobených tělocvičnách, přilehlých prostorách a školní jídelně ZŠ Okružní.

Učitelé spolu s žáky několik odpolední a večerů vše připravovali tak, aby se návštěvníci plesu ocitli v příjemném prostředí, mohli tak zhlédnout stovky výtvarných děl žáků naší školy. Paní kuchařky hostům připravily večeři, a jak jsme si již zvykli, s možností výběru ze dvou jídel.

K výborné náladě přispěly hudební skupiny BT NOVA Krnov a GWQ.

O organizaci plesu, zajištění tomboly, sponzorů, provoz bufetů, kavárny s cukrárnou a další se starali nejen členové výboru sdružení rodičů, ale i někteří aktivní rodiče, vedení školy, učitelé a správní zaměstnanci školy.

Veškerý výtěžek plesu je určen na spolufinancování akcí pro žáky školy (exkurze, kulturní představení, lyžařský kurz, školní výlety, ročenky…)

Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom ples nemohli uskutečnit v takovém rozsahu. Někteří podpořili ples finančně, jiní například cenami do tomboly, cukrovím do kavárny apod.

Poděkování také všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě, průběhu plesu i následném úklidu. A věřte, že to bylo práce dost a dost ☺….

O příjemné atmosféře vypovídají následující fotografie…