JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

JEŽÍŠKOVA  VNOUČATA  – to je projekt českého rozhlasu Dvojka, kdy plníme vánoční přání osamoceným lidem v domovech pro seniory.

Zaměstnanci naší školy se již druhým rokem zapojili do tohoto krásného projektu a letos potěšili dárkem paní Věrku z domova ve Vrbně pod Pradědem a pana Jana z domova Pohoda v Bruntále.

HESLO PROJEKTU – Pojďme společně znovu měnit životy lidí, kterým chybí zájem a pohlazení.

A nás těší, že jsme k tomu také trochu přispěli.

…od pana ředitele Vavříka jsme dostali krásný dopis…

Milý pane řediteli a drazí přátelé v pedagogickém sboru,

dovolte mi, abych vám všem co nejsrdečněji poděkoval za to, že jste se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Zejména pak děkuji dětem, které přišly potěšit uživatelku osobně.

Naši senioři patří k nejrizikovějším skupinám, na které velmi často lidé zapomínají. Nemyslí na ně často ani jejich nejbližší. Skutečnost, že vedete své děti k úctě a respektu ke starým lidem, mne vede k závěru, že škola na Okružní patří k příkladným a vzorným institucím, jejíž práce je nutno si považovat a vznésti jí respekt.

Moc děkuji za dnešní krásnou návštěvu. Paní Věrka nepatří k těm, kteří by svou radost uměli sdílet, ale po Vašem odchodu byla velmi dojatá.

Děkuji, že jste Věrce (ale i nám všem) udělali ten den zase o něco hezčí.

V úctě, s pokorou a obdivem

Mgr. Jan Vavřík, ředitel

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

ČLÁNEK NA MĚSTSKÉM WEBU