Jarní turistický výlet na Anenský vrch

Za překvapivě téměř letního počasí jsme se v úterý 5. dubna 2016 s žáky čtvrtých i prvních tříd vydali na první jarní turistický výlet.

Vybrali jsme si tentokrát nádherné poutní a zároveň i sportovní místo Anenský vrch, zvaný také Anaberg, u malého městečka Andělské Hory.

Z autobusového nádraží v Andělské Hoře jsme vystoupali lipovou alejí doplněnou křížovou cestou až k poutnímu baroknímu kostelu svaté Anny.

Měli jsme štěstí, protože shodou okolností byl kostel mimořádně otevřený pro děti z Těrlicka, které zde v rámci školy v přírodě měly domluvenou prohlídku, a tak jsme měli i my možnost nahlédnout dovnitř.

Poté jsme sestoupili zpět po louce směrem k Andělské Hoře podél známého svahu určeného v zimním období ke sjezdovému lyžování. A na závěr nechybělo ani malé občerstvení v místní restauraci na náměstí. Výlet se všem zúčastněným moc líbil.

Mgr. Jiří Schneider za organizátory