Jak Rozálka a Terezka objevily létající koberec

Dvě kamarádky, spolužačky z V.A, napsaly následující příběh…

Byly dvě krásné princezny. Jedna se jmenovala Rozálka a druhá Terezka. Jednoho slunečného dne šly na dvorek, tam objevily prapodivný koberec. Odvážná Rozálka si na něho stoupla a lekla se, koberec se začal vznášet.

Rozálka z něho seskočila a on se zpátky vrátil na zem. Terezka chytila Rozálku za ruku a řekla jí, že na 3 vstoupí obě na létající koberec.Terezka odpočítala 1-2-3! Princezny stouply na létající koberec a opět se začal vznášet.

Raději si sedly a letěly a letěly, dál a dál. Vlasy jim pěkně vlály. Když pohladily létající koberec, zastavil se. Princezny z něj seskočily, až trochu klesl. Rozálka a Terezka si sbalily létající koberec a běžely zpátky na dvorek. Jakmile přišly do svého pokoje, schovaly létající koberec pod postel a těšily se, až si ho znovu vyzkouší.