Informace rodičům žáků 1. tříd

Vážení rodiče, milé děti, v následujících řádcích si můžete přečíst, co nás společně čeká v pondělí 2. září 2019.

07:40 – 08:00 příchod dětí do školy – starší spolužáci (žáci IX.B) odvádějí děti do třídy, rodiče se shromažďují v aule školy (2. poschodí), kde jsou pro ně připraveny židle na sezení

08:00 – zahájení dětí ve třídě – bez rodičů

08:05 – příchod prvňáčků do auly, přivítání staršími spolužáky, statní hymna, pozdravy hostů

08:20 – stužkování prvňáčků, fotografování

asi 09:00 společný odchod zpět do třídy. Děti navštíví s paní vychovatelkou  školní družinu.  Paní učitelka s rodiči první třídní schůzka.

Následně možný odchod dětí domů s rodiči, příp. odchod rodičů dětí, které zůstávají v družině. Tam poté oběd.

Úterý 3. září 2019 a středa 4. září – zkrácená výuka
Upřesňující informace získají rodiče v pondělí na první třídní schůzce.

Těšíme se na vás! 🙂