Informace k třídním schůzkám

čtvrtek 6. dubna 2017


Společné zahájení ve třídách, všeobecné informace, školní akce, třídní akce, školní výlet,…
Individuální informace o prospěchu a chování dítěte, konzultace s vyučujícími.
15:30 společné zahájení v 1. – 5. roč.
16:00 společné zahájení ve třídách 6. – 9. roč.