Informace k blížícímu se začátku šk. roku

Školní rok zahajujeme 1.9.2020 v 08:00 hodin, první den se třídy budou fotografovat, obdrží rozvrhy, informace.

Na našem webu zveřejníme i aktuální informace o hygienické situaci (zda budou nutné roušky…)

Vzhledem k tomu, že škole již byly doručeny pracovní sešity, je potřeba počítat s jejich úhradou v prvním týdnu.