…i o prázdninách do lavic :-)

Letní škola je intenzivním kurzem, který je určen pro učitele, kteří začínají nebo učí matematiku Hejného metodou.

Výstřižek

Semináře a z velké části pracovní dílny jsou zaměřeny na seznámení se s novým přístupem k vyučování matematice. Nový způsob výuky posouvá tradiční jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou žák objeví v průběhu řešení úloh, nechává učitel posoudit třídě a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny jsou také v tomto duchu vedeny.

Ostatní fotky

…aktuality

Mgr. Zuzana Balušková, Mgr. Ivana Jurková

Úlohy z matematiky

Česká televize: Matematika hrou

MF Dnes: Proč trápit děti příklady, které spočítá mobil?

Český rozhlas: Matematikou se začínáme zabývat už ve dvou letech

Zábavná matematika podle Hejného – prostředí Krokování

Speciální pedagogika: Jak učím matematiku žáky prvního stupně na základní škole praktické

Příručka pro rodiče

a_FZŠ_MŠ Barrandovb_pan profesor Hejnýpan profesor Hejný

c
d
e_krychlové stavbykrychlové stavby

f_parketyparkety

g_zvířátka dědy Lesonězvířátka dědy Lesoně

h_geodeskygeodesky

ch_Bilandské grošeBilandské groše