Holka nebo kluk?

17. dubna 2015 uskutečnil žákovský parlament jednu ze svých dalších akcí. Poznáte, o co šlo?

1
2
3
4