OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vyhláška MŠMT k hodnocení 2. pol. šk. roku 2019/20

Nástup 9. tříd

Vážení rodiče, milí žáci, 
jak již nejspíše víte z médií, bude umožněno zájemcům z 9. roč. od 11.5.2020 navštěvovat školu, samozřejmě za dodržování hygienických opatření. Zatím nemáme žádné upřesňující informace, jakmile budeme vědět něco víc, hned všem napíšu. Zatím to vypadá tak, že skupiny po max. 15 žácích budou především jako příprava na přijímací zkoušky a následné studium na SŠ. My se ve škole během týdne pokusíme zajistit učebny, které se právě dokončují, zjistíme podrobnosti, zkusíme zpracovat rozvrh. Očekávejte tedy další informace, také připravím formulář, kde se budou zapisovat zájemci. V případě omezeného počtu by nejspíše přednost dostali budoucí studenti maturitních oborů, ale zatím je cokoliv předčasné.
Přeji klidné dny!

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy