Výstřižek

Název projektu: „ZŠ Okružní – Modernizace odborné učebny fyziky, informatiky, zajištění

konektivity školy a úprava venkovního prostranství“

Cíle projektu: je zvýšit kvalitu ve výuce žáků tohoto vzdělávacího zařízení v klíčových kompetencích přírodní vědy za pomoci moderně vedené výuky v modernizovaných odborných učebnách. Zvýšená kvalita ve výuce žáků povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s výše uvedenou klíčovou kompetencí a dopomůže jim tak získat i praktické dovednosti, které jim po absolvování základní povinné školní docházky ulehčí postup směrem k vyššímu stupni vzdělání.

 

Výsledkem projektu je nově modernizovaná odborná učebna Fyziky, bezbariérově dostupná. Součástí projektu je i zajištění konektivity v budově školy a také úpravy venkovního prostranství.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Základní informace…

Slavnostní otevření učebny fyziky…

Televizní reportáž o naší nové učebně…

Foto z rekonstrukce…

logo…text…