Elektronická cigareta – „kam s ní?“

Elektronická cigareta je v dnešní době pomalu doznívající fenomén. Úvahy o elektronických cigaretách budeme směřovat výhradně k dětem věku odpovídajícího základní škole. Budeme vycházet ze dvou dokumentu: Školního řádu a příslušného zákona.

Je třeba si v první řadě uvědomit skutečnost, že je žákům ZAKÁZÁNO UŽ JEN VNÁŠET elektronické cigarety DO BUDOVY ŠKOLY. A to pod PŘÍSNÝMI kázeňskými tresty.

Přehledné shrnutí naleznete v přiloženém dokumentu:

Souhrn faktů – prohlédněte si

Více detailu a informací o tzv. kuřáckém zákoně najdete na stránkách:

METODIK PREVENCE (v menu pod položkou JSEM ŽÁK a JSEM RODIČ)