Ekologická soutěž 2018

Základní škola Okružní 38 v Bruntále dne 3. května 2018 uspořádala u příležitosti oslav Dne Země již tradiční ekologickou soutěž.

Soutěže se zúčastnilo 10 škol z Bruntálu, Krnova, Karlovic, Zátoru, Břidličné a Jindřichova.

Celkem 26 čtyřčlenných družstev ve třech věkových kategoriích.

Letošním tématem soutěže byla EVOLUCE.

Soutěžící prokazovali své znalosti z přírodopisu, geologie, matematiky, zeměpisu, anglického jazyka a při práci s mikroskopem. Svou obratnost a zručnost vyzkoušeli při hře na pračlověka.

Novinkou letošního ročníku bylo začlenění nové školní zahrady jako jednoho ze 7 stanovišť.

Vstupním úkolem byl plakát na téma „Člověk v roce 3000“. Výrobky byly zpracovány s mimořádnou pečlivostí a pedagogický doprovod soutěžících vybral nejoriginálnější zpracování.
Prostor mezi soutěžením a vyhlášením výsledků vyplnila již tradiční doprovodná soutěž, ukázka činnosti SVČ Bruntál a prezentace sponzora Lesy ČR.

Jsme rádi, že svou přítomností projevili zájem vedoucí odd. školství – finančního referátu – p. Ing. R. Štoller, Daniel Weiss, adjunkt lesní správy a paní M. Rozprýmová za SVČ Bruntál.

Pořadatelé by chtěli poděkovat zúčastněným školám a všem, kteří se podíleli při přípravě i realizaci celé soutěže, školní jídelně naší školy za přípravu výborného občerstvení.

Zvláštní poděkování patří sponzorům:

Město Bruntál, Sdružení Čtverka, Lesy ČR, Robi, Optys, kteří nám umožnili finančně podpořit přípravu soutěže a soutěžící za jejich výkon ohodnotit.

Detailní rozpis jednotlivých výsledků naleznete v přiložené výsledkové listině.

Fotografovaly:  Katka, Natálie a Venda (VIII.A)