ELEKTRONICKÁ VÝUKA

Klikni na třídu (tam najdeš zadání od svých učitelů).

Případně můžeš využít dalších zajímavých odkazů „Výuka na dálku“. Najdeš je pod tabulkou se třídami na konci tohoto článku.

Poznámka: Následující odkazy s výukovými materiály pro naše žáky budou průběžně aktualizovány.

I.A I.B II.A II.B
III.A III.B IV.A IV.B
V.A V.B VI.A VI.B
VII.A VII.B VIII.A VIII.B
IX.A IX.B  

Přírodovědný kroužek

Výuka na dálku KLIKNI !!!