Schůzka se zástupci středních škol

Měsíc listopad je na naší škole ve znamení profesní orientace.

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. Tato již tradiční akce se konala ve školní jídelně a setkala se s velkým zájmem jak rodičů, tak i zástupců středních škol našeho regionu. Kromě představitelů bruntálských středních škol nás navštívili také středoškolští pedagogové z Krnova, Albrechtic, Rýmařova a Opavy.

Přítomní rodiče a žáci získali základní informace o přijímacím řízení na střední školy.

Další část programu patřila zástupcům středních škol, kteří krátce prezentovali svou školu a její studijní a učební obory. Poté následovala volná část, ve které se rodiče a žáci mohli podrobně informovat o oboru, který je zaujal. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, na které se jistě podílelo i občerstvení připravené kuchařkami školní jídelny.

Profesní orientaci se věnujeme i v průběhu školního roku, a to v předmětu volba povolání. Vyučujeme ho v 8. ročníku jako součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

 

322 návštěv celkem 2 návštěv dnes