…dříve než bude v Riu, byla i u nás ve škole: OLYMPIÁDA

Dne 21. června 2016 proběhla olympiáda netradičních disciplín, která byla zahájena podle pravidel – symboly – olympijská vlajka, oheň ani slib nesměly chybět.

Děti si mohly vyzkoušet překážkový běh (opičí dráha), sprint (míček na lžičce), petang, golf, střelbu (plechovky – házení na cíl), tenis, badminton, chůzi na chůdách, skok v pytli, hod oštěpem (hod pěnovým válcem) a různé hry ve školních družinách.

Každá třída si připravila „stejnokroj“ (trička stejné barvy).

Velké poděkování patří žákovské radě a všem, kteří „přiložili ruku k dílu“.

Zuzka Balušková 🙂