Dílny

Žáci II. stupně navštěvují v rámci výuky hodiny dílen na SOŠ v Bruntále.

Pan učitel Ing. Langer učí žáky pracovat se dřevem a jinými materiály.

Tento nový předmět učí zručnosti, odbornosti a manuálním dovednostem. Své výrobky si žáci odnáší domů pro radost, nebo je darují mladším dětem.