Den dětí – svátek, jak má být

Svůj velký svátek si užily děti ze IV. odd. ŠD (2.A, 4.B) jak se patří 🙂

V týdnu, kdy měly svátek, navštívily městský park a zúčastnily se programu, který pořádalo SVČ s názvem „mravenčení“. Přímo v pátek 1. června 2018 si pak daly lahodnou zmrzlinu. Svůj svátek oslavily také se svými přáteli z Domova pohoda a také se skupinou aktivních seniorů při dalším mezigeneračním setkání. Na zahradě Domova jsme si společně opékali a užívali si sluníčka i vyhřátého pískoviště 🙂

I.Radílková Kašpaříková, H. Crhová, M. Kučerová