Co se u nás stalo?

27. dubna 2017 u hlavního vchodu naší školy zastavila Policie České republiky.

Policisté z obvodního oddělení navštívili IV. oddělení školní družinky. Přišli si s dětmi popovídat o své práci, o tom – co všechno řeší a čím se zabývají. Policisté také ochotně odpovídali na všetečné otázky sice malých, ale zvídavých posluchačů.

Došlo i na ukázku různých zbraní a pomůcek (z důvodu bezpečnosti dětí se samozřejmě jednalo pouze o atrapy). To byl pro mnohé děti opravdu zážitek. Stejně jako prohlídka policejního vozu a zkouška majáku.

S policisty jsme se domluvili na dalším setkání. Co a kde se bude dít příště, to je prozatím překvapení

Radílková Kašpaříková, H. Crhová, M. Kučerová

Za zprostředkování děkujeme pprap. Pavlu Pizurovi a prap. Marku Pelikánovi.