Byla radost je poslouchat. Naši zpěváčci se moc snažili

Vánoční rolnička

V prosinci 2017 měly děti možnost zúčastnit se pěvecké soutěže, kterou pořádala paní učitelka H. Crhová.

Děti hodnotila naše odborná porota, a protože se všechny MOC snažily a byly šikovné, obdržely za svou snahu také malou odměnu.

Hana Crhová