Bruntálský slavík 2016

vystrizek-9-672x161AKCE BYLA FINANČNĚ PODPOŘENA MĚSTEM BRUNTÁL

Za finanční podpory Města Bruntál se v aule ZŠ Okružní uskutečnil další ročník soutěže ve zpěvu lidových písní. Jednotlivé školy vyslaly necelou padesátku soutěžících, většinou vítězů školních kol této soutěže. Odborná porota měla velmi těžký úkol: v soutěži byli samí výborní zpěváci, možná budoucí vítězové slavnějších televizních soutěží.

V kategorii nejmladších žáků zvítězila Kristýna Foldynová, těsně za ní pak Marek Sekanina a Jiří Mazal. V kategorii žáků 3. – 4. tříd na prvním místě skončila Anna Mikulková, na druhém Jana Sekaninová a na třetím místě Tereza Kavanová.

V kategorii žáků 5. – 6. tříd zvítězili shodným počtem bodů hned dva soutěžící: Lucie Rajsová a Veronika Mazalová. Za nimi Michal Novák a Miluše Holubová. Mezi nejstaršími se nejvíce dařilo Adéle Hluší, Julii Vaculíkové a Haně Oherové. V kategorii vícehlasého zpěvu uspělo duo Natálie Mušuková a Leona Brenkusová.

Pro všechny soutěžící bylo připraveno občerstvení, drobné upomínkové ceny, pro vítěze pak hodnotnější ceny ze sortimentu „školní potřeby“.

Poděkování patří nejen Městu Bruntál a všem organizátorům ze ZŠ Okružní, ale také porotě, všem účinkujícím a učitelům, kteří děti na soutěž zodpovědně připravili.

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy a hlavní pořadatel soutěže