ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko_Logonázev projektu: Vybavení učebny přírodopisu a chemie

reg. č.: CZ.1.10/2.1.00/30.01656
Projekt je realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013