AKTUALIZOVANÉ informace – PÁTEK 9.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci, sděluji nejnovější informace, některé včerejší už neplatí, ledacos je jinak:

Aktuální počty nemocných covid beze změn: 1 žák v karanténě, 1 pedagog v karanténě.

Mladší žáci – 1.st.: beze změn:
Příští týden/týdny: 1. – 5.roč.: beze změn. Běžná výuka, družina, obědy.

Starší žáci (6.-9.roč.):

1) příští týdny 6.-9.roč. je střídavá výuka. Lehce upraven rozvrh, bez odpol. vyuč., bez TV, HV. Pokusíme se sestavit časový rozvrh i pro domácí výuku. Sledujte informace na Elce, školním webu.


Změny (nikoliv podle původního doporučení ministerstva po třídách, ale po ročnících – je to výhodnější!)

2) týden od pondělí 12.10.: běžná výuka pro třídy šestého a devátého ročníku (VI.A, VI.B, VI.C, IX.A, IX.B).  Ostatní třídy domácí – distanční výuka.
3) týden od 19.10.: běžná výuka pro třídy sedmého a osmého ročníku (VII.A. VII.B, VIII.A, VIII.B) Ostatní třídy domácí – distanční výuka.


4) Obědy: děti 2.st., které nechodí v tom kterém týdnu do školy, ZMĚNA: budou mít možnost školního stravování; podle doporučení „hygieny“ si v době od 11:00 do 11:40 mohou vzít oběd do jídlonosičů (v odůvodněných případech ho v tuto dobu i sníst v jídelně).  Kdo této možnosti nevyužije, musí si oběd sám odhlásitZMĚNA: mimořádně je možno oběd odhlásit tento víkend i mailem nebo telefonicky, vedoucí ŠJ bude na příjmu celý víkend (739 022 088).


5) rodiče dětí 2.st., které nemají doma počítač či chytrý telefon mohou získat v omezené míře techniku na zapůjčení ze školy. Škola samozřejmě není schopna zajistit internet. Pro děti bez internetu budeme připravovat úkoly v papírové podobě, které si budou žáci vyzvedávat v určenou dobu v recepci školy.


6) Změna: děti ze 7. a 8. ročníku (třídy VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B)  si v pátek 9.10. vezmou ze školy domů věci (sešity, učebnice), které si ponechávají ve škole, a které budou potřebovat při domácí výuce. 


7) Změna: po konzultaci s „hygienou“ můžeme v příštím týdnu uskutečnit adaptační pobyt 6. roč. podle plánu, i se účastnit projektu „Vím, kam mám jít“.
8) stále platí dosavadní hygienická opatření (dezinfekce, roušky…), upravili jsme i počet míst ve školní jídelně.


Hodně zdraví, sil, trpělivosti a pevné nervy! Všem.