AKTUÁLNÍ FOTO Z REKONSTRUKCE

Rekonstrukce školy pokračuje i o prázdninách. Ve třídách se dokončuje instalace a zprovoznění vzduchotechnických jednotek, všechny třídy jsou vymalovány a připravují se na 1. září. S úklidem pomáhají p. uklízečkám i pracovnice školní jídelny.
Školní jídelna zahájí provoz až od 1. září, nyní se na budově jídelny pokládá nová střecha, ruší se stropní světlíky (budou nahrazeny moderními světlovody), ještě se budou osazovat nové dveře (únikový východ a vchod pro „cizí strávníky“), nové osvětlení a v závěru srpna se jídelna bude malovat.
V tělocvičnách jsou vyměněna okna v šatnách, koupelnách, nářaďovnách. Ještě se budou měnit dveře – únikové východy ze sálů na venkovní hřiště. Nyní je v tělocvičnách postaveno podpůrné lešení, které podpírá strop – na půdách probíhá výměna izolací – stará, již nevyhovující, se odstraňuje a je nahrazována novou, účinnější.
Velkým zásahem je právě probíhající zateplení vnitřních fasád obou átrií, také nové dveře, dlažba. V tomto týdnu (konec července) se intenzivně pracuje ve vestibulu, kde se vyměňují střešní okna, souběžně se bude měnit celá sestava vchodových dveří.
Do konce prázdnin by se snad měla stihnout výměna oken na všech schodištích včetně nově budovaného únikového východu a venkovního schodiště do prostoru školní zahrady.
Hlavní budova by měla být už na začátku srpna 2020 postupně bez lešení, včetně barevných oživujících prvků bílo-šedé fasády.
V poslední etapě (září) budou probíhat práce na fasádách jídelny a tělocvičen. Snad se podaří dát do zimy do pořádku i hřiště a školní zahradu.
No, ještě mají řemeslníci i správní zaměstnanci školy co dělat.

Snad nás nic nezaskočí.
Leoš Sekanina

Jak to vypadá na konci května 2020?

Stavbaři pracovali i celé Velikonoce.

Hurááá! VIII.A hlásí hotovo!

Třídy po rekonstrukci

Otvory pro vzduchoventilaci

V prvních březnových dnech 2020 byla v naší škole zahájena rozsáhlá rekonstrukce.

Dbejte prosím proto osobní bezpečnosti zejména v okolí stavby!

1480 návštěv celkem 1 návštěv dnes