AKCE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

(přivítáme i žáky nižších ročníků, kteří již přemýšlejí o volbě povolání)

Zveme všechny rodiče vycházejících žáků na schůzku se zástupci středních škol okresu Bruntál (pozvánka samozřejmě platí i pro vycházející žáky).

Tato již tradiční akce proběhne ve čtvrtek 2. 11. 2017 v 17.00 hodin v jídelně školy.

Na programu budou důležité informace k přijímacímu řízení a přihláškám na střední školy.

Zástupci středních škol seznámí přítomné s možnostmi studia, nabídnou učební a studijní obory na svých školách.

Těšíme se na Vaši účast. 

 Mgr. Alena Buráňová

výchovná poradkyně